Tietoa vedestä

Vesiosuuskunta toimii Vehmasmäki-Sotkanniemi -alueella. Vesiverkoston pituus on 121 km ja jäteveden 41 km. Viemäriliittyjät ovat pääosin Vehmasmäen kylältä. Runkolinjaa ei ole rakennettu laajemmalle alueelle.

Jätevesiverkostossa on 8 tietokoneohjattua pumppaamoa ja vesiverkostossa 2 paineenkorotusasemaa. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy ottaa vesinäytteet 4 kertaa vuodessa eri puolilta toiminta-aluetta. Kuopion Veden kanssa on tehty 19.11.2014 sopimus veden ostosta ja jäteveden puhdistuksesta. Huolloista vastaa Mäkelä-Plast Oy.

                Etelä-Kuopion vesiosuuskunta
                Kurkimäentie 20
                70870 Hiltulanlahti

                Päivystys ja vikailmoitukset 24/7
                Tenho Ritanen 040 055 3889