Tietoa vedestä

Vesiosuuskunta toimii Vehmasmäki-Sotkanniemi -alueella. Vesiverkoston pituus on 130 km ja jäteveden 46 km. Viemäriliittyjät ovat pääosin Vehmasmäen kylältä. Runkolinjaa ei ole rakennettu laajemmalle alueelle.

Talousvesi- ja jätevesiverkoston runkolinjojen toimintaa valvotaan etänä kaukovalvontajärjestelmän kautta. Tämän avulla mahdolliset verkostovuodot ja pumppaamoiden viat saadaan nopeasti tietoon. Kuopion Veden kanssa on tehty 19.11.2014 sopimus veden ostosta ja jäteveden puhdistuksesta. Huolloista vastaa Mäkelä-Plast Oy.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2/2023 mukaisesti osuuskunnan talousvedestä otetaan näytteet valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy ottaa vesinäytteet 4 kertaa vuodessa eri puolilta toiminta-aluetta.

Vesinäytteiden tulokset

                Etelä-Kuopion vesiosuuskunta
                Isännöinti Vesi-Savo
                Isoharjantie 4, 71800 Siilinjärvi

                Päivystys ja vikailmoitukset 24/7
                Tenho Ritanen 040 055 3889
                etelakuopionvok(a)gmail.com