Liittyminen

Jäseneksi hakeminen

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty. Hakemuksen jättämistä varten tulee olla yhteydessä vesiosuuskuntaan.

Kirjallinen sopimus

Liittymisestä osuuskunnan vesi- ja jätevesiverkostoon ja osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään kirjallinen sopimus.

Osuus ja osuusmaksu

Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus jokaista liittymää kohti.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 200 euroa liityttäessä osuuskunnan vesiverkostoon sekä 200 euroa liityttäessä osuuskunnan jätevesiverkostoon. Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

Liittymismaksu

Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen maksaa jokaista erillistä vesi- ja jätevesiliitäntäänsä kohti liittymismaksun.

                Etelä-Kuopion vesiosuuskunta
                Kurkimäentie 20
                70870 Hiltulanlahti

                Päivystys ja vikailmoitukset 24/7
                040 018 8809
                eesuom@dnainternet.net