Historia

Etelä-Kuopion vesiosuuskunta on perustettu 24.4.2003. Vesiosuuskunta toimii Vehmasmäki-Sotkanniemi -alueella. Vesiverkostoon on liittynyt vuoden 2019 loppuun mennessä 316 taloutta ja jätevesiverkostoon 138 taloutta. Vesiverkoston pituus on 120 km ja jäteveden 41 km. Viemäriliittyjät ovat pääosin Vehmasmäen kylältä. Runkolinjaa ei ole rakennettu laajemmalle alueelle.


Jätevesiverkostossa on 8 tietokoneohjattua pumppaamoa ja vesiverkostossa 2 paineenkorotusasemaa. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy ottaa vesinäytteet 4 kertaa vuodessa eri puolilta toiminta-aluetta. Kuopion Veden kanssa on tehty 19.11.2014 sopimus veden ostosta ja jäteveden puhdistuksesta. Huolloista vastaa Mäkelä-Plast Oy.

                Etelä-Kuopion vesiosuuskunta
                Kurkimäentie 20
                70870 Hiltulanlahti

                Päivystys ja vikailmoitukset 24/7
                040 018 8809
                eesuom@dnainternet.net