Historia

Etelä-Kuopion vesiosuuskunta on perustettu 24.4.2003. Vesiosuuskunta toimii Vehmasmäki-Sotkanniemi -alueella. Vesiverkostoon on liittynyt vuoden 2020 loppuun mennessä 330 taloutta ja jätevesiverkostoon 138 taloutta. Vesiverkoston pituus on 130 km ja jäteveden 46 km. Viemäriliittyjät ovat pääosin Vehmasmäen kylältä. Runkolinjaa ei ole rakennettu laajemmalle alueelle.


Talousvesi- ja jätevesiverkoston runkolinjojen toimintaa valvotaan etänä kaukovalvontajärjestelmän kautta. Tämän avulla mahdolliset verkostovuodot ja pumppaamoiden viat saadaan nopeasti tietoon. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy ottaa vesinäytteet 4 kertaa vuodessa eri puolilta toiminta-aluetta. Kuopion Veden kanssa on tehty 19.11.2014 sopimus veden ostosta ja jäteveden puhdistuksesta. Huolloista vastaa Mäkelä-Plast Oy.

                 Etelä-Kuopion vesiosuuskunta
                 Isännöinti Vesi-Savo
                 Isoharjantie 4, 71800 Siilinjärvi                Päivystys ja vikailmoitukset 24/7
                Tenho Ritanen 040 055 3889
                etelakuopionvok(a)gmail.com