Hinnasto

Tämä hinnasto koskee Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan tarjoamia vesihuoltopalveluita. Hinnasto on voimassa 1.1.2020 alkaen. Osuuskunta perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä hinnastossa esitettyjä maksuja.

OSUUSMAKSUT

Vesiverkoston osuusmaksu

200 €

Jätevesiverkoston osuusmaksu

200 €

Osuusmaksu on 200 euroa liityttäessä osuuskunnan

vesiverkostoon sekä 200 euroa liityttäessä osuuskunnan jätevesiverkostoon.

LIITTYMISMAKSUT

Vesiliittymän liittymismaksu

5 800 €

Jätevesiliittymän liittymismaksu

10 800 €

Osuuskunta perii liittymismaksua kattaakseen vesihuoltoverkostojen rakentamisesta sille aiheutuvia kustannuksia. Liittymismaksu ei sisällä arvonlisäveroa. Osuusmaksu ja liittymismaksu laskutetaan uudelta liittyjältä, kun liittymissopimus liittyjän ja osuuskunnan kesken on allekirjoitettu.

PERUSMAKSUT

Vesiliittymän perusmaksu

90 €/v

Jätevesiliittymän perusmaksu

150 €/v

Perusmaksua maksetaan vuosittain oikeudesta käyttää osuuskunnan vesihuoltopalveluita, joihin asiakas on liittynyt. Osuuskunta perii perusmaksua kattaakseen vesihuoltoverkostojen ylläpidosta ja huollosta, sekä jatkuvasta toimintavarmuudesta koituvat kustannukset. Perusmaksu on jatkuva maksu, joka veloitetaan vuosittain.

KÄYTTÖMAKSUT

Vesimaksu

2,06 €/m3 (sis. alv)

Jätevesimaksu

4,20 €/m3 (sis. alv)

Käyttömaksua maksetaan vuosittain käytetystä vedestä. Käyttömaksulla osuuskunta kattaa vedentuotannosta ja toimittamisesta, sekä jäteveden johtamisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Käyttömaksu maksetaan erikseen vedelle ja jätevedelle. Laskutus tapahtuu kerran vuodessa lokakuussa pyydettävän mittarilukeman perusteella.

                Etelä-Kuopion vesiosuuskunta
                Kurkimäentie 20
                70870 Hiltulanlahti

                Päivystys ja vikailmoitukset 24/7
                040 018 8809
                eesuom@dnainternet.net